קונטר סטרייק סורס / Counter-Strike Source

מס' שחקנים מס' חודשים מודים בסיסיים מודים לבחירה מחירהזמנה
12 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 31 ש"חהזמן כעת
14 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 37 ש"חהזמן כעת
16 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 43 ש"חהזמן כעת
18 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 49 ש"חהזמן כעת
20 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 55 ש"חהזמן כעת
22 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 61 ש"חהזמן כעת
24 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 67 ש"חהזמן כעת
26 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 73 ש"חהזמן כעת
28 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 79 ש"חהזמן כעת
30 שחקנים חודש 3 מודים כל המודים בחינם! 85 ש"חהזמן כעת
32 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 91 ש"חהזמן כעת