קונטר סטרייק קונדישן זירו / Counter strike Coundition zero

מס' שחקנים מס' חודשים מודים בסיסיים מודים לבחירה מחירהזמנה
12 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 15 ש"חהזמן כעת
14 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 20 ש"חהזמן כעת
16 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 25 ש"חהזמן כעת
18 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 30 ש"חהזמן כעת
20 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 35 ש"חהזמן כעת
22 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 40 ש"חהזמן כעת
24 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 45 ש"חהזמן כעת
26 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 50 ש"חהזמן כעת
28 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 55 ש"חהזמן כעת
30 שחקנים חודש 3 מודים כל המודים בחינם! 60 ש"חהזמן כעת
32 שחקנים חודש 12 מודים כל המודים בחינם! 65 ש"חהזמן כעת