דרכי תשלום

accepted-credit_bank
שם בעל החשבון : גיא חבושה
מספר חשבון : 3732991
מספר סניף : 900
בנק :לאומי